Do đó toàn bộ mốc thời gian trade Vàng, Tin tức công bố từ Phiên Á, Phiên Âu cho đến Phiên Mỹ đều thay đổi chi tiết như sau:

  • Phiên Á: Thời gian bắt đầu giao dịch từ 5h sáng đối với vàng, 4h sáng đối với ngoại tệ ( phiên Úc, New zealand) và kết thúc vào 16h30 cùng ngày.
  • Phiên Âu: Thời gian bắt đầu giao dịch từ 14h30 và kết thúc vào 22h30 cùng ngày.(cổ phiếu âu mở cửa)
  • Phiên Mỹ: Thời gian bắt đầu giao dịch từ 20h30 và kết thúc vào 04h00 sáng hôm sau (cổ phiếu mỹ mở cửa)
  • Thời gian trên có hiệu lực từ ngày chủ nhật 08/03/2020 cho đến ngày thứ 7, 01/11/2020. ( Vì sau đó bắt đầu từ ngày 02/11/2020 cho đến 07/03/2021, nước Mỹ lại điều chỉnh múi giờ chậm lại 1 giờ như thời gian qua chúng ta làm việc).